Välkommen till vårt bibliotek där vi lägger upp länkar och publicerar intressant information.

 

Viktiga årtal i Trollhättans historia
Olidans Kraftverk

En studie om tillkomsten av Sveriges första stora vattenkraftverk, dess
arkitektur och betydelse för Trollhättan.

Författare: Josefine Andersson ©
Påbyggnadskurs (C) i konstvetenskap
Höstterminen 2011

Andersson Josefine C-uppsats Olidan

Uppladdningen av dokumentet fungerade perfekt!