Hjulkvarns Egnahemsområde, åter i lager

350 kr

Kategori:

Beskrivning

Målsättningen med Boken om Hjulkvarns egnahemsområde, som Lennart Edén skrivit, är en dokumentation av bostadsområdets historia och dess födelse i början av 1900-talet fram till våra dagar. Stadsdelen Egnahem blev det vardagliga namnet på området som omfattar 344 fastigheter vilka är fördelade på 38 kvarter.
Antal sidor: 457
Antal bilder: 850
Pris: 350 kr  Åter i lager 

Uppladdningen av dokumentet fungerade perfekt!