frågan är hur vi kan få detta att rulla automatiskt så våra medlemmar direkt här kan lägga in…